Jaro přišlo na Buben aneb výlet hejtmanů do přírody 10.4.2005 ...

Na výletě nám přálo počasí, bylo pěkně a ani nepršelo, jak jinak hlásili a my jsme si mohli kochat pohledy na probouzející se přírodu . Po ránu jsme se sešli a vyrazili jsme na vlak směr Cheb (možná v budoucnu bude také jezdit speciál směr Buben a zpět ),cestou jsme se dívali jak okolní příroda se probouzí po nedávné zimě ..

Vystoupili jsme ve stanici Plešnice a vydali jsme se směr Buben,prošli jsme Plešnicemi.Nejvyššího Zemského Radu neopouštěl jeho humor a bavil Purkrabího svými hláškami . Zvolili jsme si cestu podél lesa na okraji pole, po hřebenu k Bubnu.Prozkoumali jsme si les na hřebenu,A viděli jsme dole pod strání Plešnický potok,po pár metrech jsme dorazili na výběžek, kde jsme narazili na modře značenou turistickou cestu, ohlédli jsme se zpět a viděli jsme v dálce, přes pole ,želežniční trať.. Poohlédli jsme se po okraji výběžku směrem od Bubnu k nedaleké osadě. Zahlédli jsme datla a jeho domeček,zároveň nás polekal srnec,kterého jsme vyplašili ( datla a srnce jsme nestačili vyfotit jelikož jsme byli zaskočeni o podál jsme u cesty nalezli mraveniště ..), dole pod strání jsme viděli protékající řeku Mže, pomalu jsme se otočili směrem k hradu.. Cesta byla částečně strmá, ale schůdná ( už jsme šli po modré značce..), zaujali nás stromy a skalnaté útvary na hřebenu..

Po pár minutách jsme dorazii k Bubnu a a dívali jsme se přes příkop, kde kdysi dávnou stávala první brána s padacím mostem..

Dolní roh opevnění jak to tak vypadá, se bortí ,chělo by to něco udělat se stromem, co roste směrem přes příkop a opírá se o zbytky opevnění.A také tomuto rohu neprospívá křoví pod rohem..Prošli jsme se příkopem a na nedalém stromě jsme jsme zahlédli veverku..ale jakmile jsme se pohli tak zmizela v koruně stromu..


Na potoce jsme spozorovali páreček kačera a kachničku, kteří nerušeně plavili po potoce nedaleko jezu.. Informační tabule v místě druhé brány je zlomená a opřená o zeď..

Zbytky po hradbě u druhé brány a u "Bílé věže" jsou dosti v havarijním stavu u druhé brany to vypadá že někdo ze spodu hradby vyndal pár kamenů čož by mohlo lehce snadno spadnout..

Pár pohledů na hrad po zimě vypadá to, že tu řádili nějaký vandalové, kteří odtáhnuli pískovecový kvádr do sklepení pod "pánovou ložnicí" a rozlomili jej na dva kusy..

Po tomto zjištění jsme si prohlídli zbytek hradu a vzhlédli jsme spoustu změn na hradě od našeho posledního výletu na hrad tj.od 2.4.2005.. Vrátili jsme se zpět ke "třetí bráně" a nalezli jsme ještě jeden pískovec na parkánu pod třetí bránou na hromadě kamení
Porozhlédli jsme se po parkánu a z parkánu jsme se podívali po okolí hradu( na suché stromy na stráni od potoka ).. Dělá nám starosti roh bašty jak je rozbořen,je to škoda, že se s tím nic nedělá.. Ale už se nám blížil čas odjezdu vlaku, tak jsme se odebrali směr Plešnice.. Po cestě jsme si popovídali s místními osadníky a odebrali jsme se zpět proti proudu potoka.. Nedaleko cesty jsme si po pár metrech, co jsme se vzdálili od Bubnu všimnuli krmelců na divokou zvěř,a kousek dál jsme vylezli na poli, přes které jsme zahlédli nádraží, tak jsme teda šli zkratkou přes pole.. Kde jsme nechtěně vyplašili dvě stáda srnců,a v dálce jsme zase viděli jiné stádo,jak se sluní na poli..


Když jsme přešli pole, tak jsme pomalinku jěšte na dálku pozorovali stádo ovcí, a po chvilce jsme dorazili na nádráží kde nám po chvilce jel vlak..

Výlet byl pěkný. Jen nás mrzí co jsou někteří lidé schopni udělat..